El día 15 de març comencen les preinscripcions a Infantil, Primària i Secundària.

Ja fa uns anys que el cens de naixements a Arenys de Munt ha disminuït considerablement, com passa també al Maresme i a la resta de Catalunya. Aquest fet es reflecteix en el nombre de grups de P3 a les nostres escoles; si abans solíem tenir quatre grups al poble, ja fa uns anys que hem passat a tenir-ne tres. Les mesures aplicades fins ara pel Departament d’Educació per al repartiment dels grups de P3 entre els dos centres no deixaven clar quins eren els criteris d’assignació, la qual cosa generava incertesa a les famílies i a les escoles, sobretot en el cas d’empat, com va passar el curs passat. A fi d’establir uns criteris més ben definits, enguany el Departament ha proposat atorgar el tercer grup de manera rotatòria durant els propers quatre anys (començant el curs vinent per l’Escola Sant Martí) en funció d’un llindar de preinscripcions

El primer criteri és que si el centre al qual li tocaria l’adjudicació de dos grups de P3 no arriba a les 25 preinscripcions, el segon grup de P3 passarà a l’altre centre si aquest té més preinscripcions, sense que això afecti la roda de rotació.

I el segon criteri fixat pel Departament és que si el centre al qual li tocaria l’adjudicació no sobrepassa les 28 preinscripcions i l’altre centre té una diferència de cinc o més preinscripcions, el segon grup de P3 serà assignat al centre amb més preinscripcions, sense que això alteri l’ordre establert en el criteri 1.

Fa un parell de setmanes es va fer una reunió amb les dues direccions, representants de l’AMPA i l’Ajuntament per valorar la proposta dels Serveis Territorials. Aquesta proposta no satisfà cap de les dues comunitats educatives ja que, segons creuen, no respecta la voluntat de les famílies a l’hora d’escolaritzar els seus fills i filles al centre de preferència, però s’implementarà la decisió del Departament d’Educació, atès que no s’han acceptat altres criteris proposats per les escoles. S’ha pres l’acord de fer una altra reunió per trobar uns criteris objectius de manera conjunta i es preveu trobar una solució aquest any a fi de ser implementada en el següent curs escolar 2022-2023.