El darrer ple va aprovar la delegació de competències del servei de dependència al Consell Comarcal

L’alcalde Joan Rabasseda va explicar que el compromís del govern municipal és donar suport a persones en dificultats. També va dir que des de fa anys tenen problemes a l’hora d’estructurar la plantilla municipal de manera que tingui una dimensió correcte a la càrrega de treball.

Va afegir que des de l’estat espanyol limiten el poder contractar persones, malgrat que l’Ajuntament d’Arenys de Munt no pateix problemes econòmics. El que proposen amb la proposta, és que un tècnic especialitzat reforci l’atenció durant 7 hores a la setmana a les persones en situació de dependència.

En el torn d’intervencions, el regidor de la CUP Josep Manel Ximenis va dir que consideren que la delegació de competències al consell comarcal comportarà una millora i un reforç en l’atenció de les persones necessitades. També esperen que aquesta delegació de competències no impliqui una pèrdua d’atribucions per l’Ajuntament en la gestió del servei d’atenció a les persones en situació de dependència.

Per la seva part, la regidora del PSC Àngels Castillo va dir que hagués preferit que no s’hagués acomiadat a la treballadora del poble que s’encarregava d’aquest servei a domicili, i que set hores setmanes que ara es volen destinar, són poques.

Pel que fa al PDeCAT, el seu regidor Lluis Campasol va dir que la impossibilitat per part de l’administració local en l’ampliació de plantilla fa necessari la delegació de competències.

I finalment, el regidor del PP Ramon Planas va dir que estan convençuts de que la delegació comportarà un benefici pel poble, tot i ser poques hores.

Planas va voler contestar a las paraules de l’alcalde on afirmava que des del govern espanyol es limitava la contractació de personal.

Planas va dir-li que que això es deu a que els pobles que han treballat correctament, han pagat els despropòsits d’altres municipis. També va assegurar que del 2018 al 2019, tots els municipis que tinguin superàvit podran utilitzar-lo en tasques socials.

El punt va ser aprovat amb 9 vots a favor d’ERC, PDeCAT i CUP, un vot en contra del PSC i una abstenció del PP.