El darrer ple va aprovar la adhesió a la pòlissa d’assegurança col·lectiva d’accidents de personal i càrrecs polítics

Abans de llegir els acords, l’alcalde d’Arenys de Munt, Joan Rabasseda va explicar que l’Ajuntament té delegades les compres col·lectives d’energia i de vehicles per estalviar feina a l’hora de fer les licitacions i, a la vegada, reduir costos com en el cas d’aquesta pòlissa.

En el torn d’intervencions, el regidor de la CUP Josep Manel Ximenis va dir que veien de forma positiva la contractació de serveis de manera conjunta amb altres organismes públics, ja que això comporta un estalvi.

Pel que fa al regidor del PP Ramon Planas va dir que estava d’acord en mancomunar tot el que sigui possible amb altres municipis per tal d’abaratir costos.

La proposta va ser aprovada per unanimitat per tots els grups.