El darrer ple de l’ajuntament va aprovar prorrogar la delegació de competències al Consell Comarcal per diferents serveis

En primer lloc per la contractació del servei de mobilitat internacional. Un punt que va ser aprovat amb l’abstenció del PSC.

En relació a aquest punt, la regidora Àngels Castillo va voler conèixer el nombre de persones que havien fet ús d’aquest servei abans de votar, i el regidor del PP, Ramon Planas, va dir que totes les propostes que serveixin per millorar la mobilitat internacional els semblen raonables.

La segona proposta va ser per la compra centralitzada de l’energia elèctrica, punt que es va aprovar amb el vot contrari de la Cup.

La tercera compra agregada feia referència al subministrament del gas, En aquest punt la Cup també va votar en contra.

I finalment, la proposta de pròrroga de la delegació de competències al consell comarcal per la contractació centralitzada  de la telefonia va ser aprovada tot i el vot en contra de la CUP.

Recordem que si voleu escoltar el ple sencer el teniu a la web de la ràdio.