El Consell de Gent Gran escull Josefina Escriche com a coordinadora i en sorgeix una comissió per organitzar la Setmana de la Gent Gran

Ahir al vespre hi va haver Consell Municipal de la Gent Gran. Va ser a les set del vespre a la Masia de Can Borrell i amb uns 8 punts en l’ordre del dia. Es va aprovar una proposta al Ple municipal de modificació dels estatuts del consell de la gent gran, per tal de fer constar que els membres del consell han de ser persones jubilades o majors de 65 anys. Una qüestió òbvia i lógica però que no estava per escrit, i calia fer-ho constar. A continuació se va escollir a Josefina Escriche com a coordinadora del consell de la Gent Gran i es va parlar de futurs equipaments al municipi, com un possible tanatori a Arenys de Munt i la nova residència Nostra senyora del Remei que s’ha de fer a la zona de Can Globus. També es va parlar de com està anant la represa de les passejades a 100 cap als 100, i de l’organització de la Setmana de la gent gran del 2022, que es farà de cara a la tardor però es vol que les propostes i activitats sorgeixin de les idees que aportin els membres del Consell Municipal de Gent Gran. També es va recuperar un informe que anys enrere va fer el Servei de Mediació d’Arenys de Munt analitzant conflictes de convivència a la Plaça de l’Església entre la Gent Gran que hi passeja i infants que hi juguen a pilota, hi corren, o van en bicicleta. També hi va haver precs i preguntes.Tot plegat ho explica la regidora de Gent Gran, Montse Batista i Alsina.