El Consell Comarcal aprova la renovació del conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua pel desviament del clavegueram d’Arenys de Munt cap a la depuradora

Actualment les aigües d’Arenys de Munt es bombegen cap Arenys de Mar i d’allà arriben fins la depuradora de Canet. L’objectiu és que Arenys de Munt disposi d’una estació de bombament pròpia que enviï les aigües directament a la depuradora.

Per iniciar les obres, l’Ajuntament d’Arenys de Munt donarà permís per la instal·lació de l’estació de bombament que està previst que col·loqui a tocar del camí de sorra del parc de Can Jalpí, just davant de la benzinera de l’Ajup. Ho explica el regidor d’espai públic, Àngel Castillo.

Aquesta obra permetrà facilitar i agilitzar la depuració de les aigües de la claveguera i que Arenys de Mar no rebi les aigües d’Arenys de Munt.

Es preveu que la redacció del projecte estigui enllestit a finals d’aquest any o principis de l’any vinent.