El Centre de formació d’adults Enric Camón promociona el curs d’anglès, que compta amb un nou professor

El Centre de Formació d’Adults Enric Camón ha estrenat aquest curs un nou professor d’anglès, amb una nova metodologia, per preparar el first certificate, el primer nivell d’anglès que s’obté de forma oficial. Al ser una novetat ens han suggerit que parlem amb aquest nou docent, perquè ens expliqui la seva manera de fer classe i d’ensenyar la llengua anglesa. Ramon Fröhlich ha explicat que la idea és aprendre anglès vinculant l’aprenentatge de l’idioma al dia a dia dels alumnes. Més enllà de la gramàtica estricta, el que es vol és que els alumnes aprenguin vocabulari treballant situacions cuotidianes, i que estiguin preparats per pujar a examen i treure’s el first certificate.