El 5 de juliol es fa a Sant Vicenç la reunió per iniciar la delimitació de terme amb Arenys de Munt on hi poden anar propietaris de finques limítrofs

La  Direcció  General  d’Administració  Local  ha  comunicat  a  l’Ajuntament  d’Arenys  deMunt  l’inici  de  l’expedient  de  delimitació  entre  els  termes municipals  d’Arenys de Munt  i  Sant  Vicenç  de  Montalt, en el marc  de  l’elaboració  del     Mapa  municipal  de Catalunya.

L’inici  de  les  operacions  de  delimitació  serà  el  proper  dia  5  de  juliol  de  2022,  a  les deu del matí, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Hi assistiran representants de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, de Sant Vicenç de Montalt, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i els propietaris de finques limítrofs entre els dos municipis que hi vulguin ser presents, tot i que la seva assistència no és obligatòria. D’acord amb la normativa vigent, cal que s’informi d’aquesta data, i per això s’ha comunicat per carta als propietaris de les finques afectades. El llistat de finques es pot consultar a la pàgina web municipal i al tauler físic de la planta baixa de l’Ajuntament

Les  operacions  de  delimitació  consisteixen  en  una  anàlisi  i valoració  de  la  documentació  tècnica  de  la  línia  de  terme, i,  si s’escau, es fa un  treball  de camp es redacta la corresponent acta de delimitació, amb la pertinent signatura posterior.