El 2021 l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha estalviat més de 170.000€ amb l’aplicació de l’administració electrònica

Recentment l’àrea d’informàtica ha compartit dades de l’administració electrònica i s’hi aprecia un augment significatiu de les gestions fetes electrònicament a través de diferents certificats. Una gran pujada l’han experimentat les gestions fetes a través del certificat IdCat, però també han crescut les gestions fetes a través d’EaCat i l’Enotum, entre altres. La tècnica informàtica de l’Ajuntament, Ana Garcia Mingorance, ha explicat que la pandèmia ha donat una empenta positiva a que els tràmits es facin electrònicament. L’ús d’administració electrònica ha comportat l’estalvi de temps i diners. S’han fet 65.800 procediments electrònicament, que si s’haguessin fet manualment haguesin costat 173.882€. Per tant, doncs, aquesta és la xifra de diners públics que s’ha estalviat l’Ajuntament l’any passat.