Durant l’any passat es van destinar 40.470 € a ajuts socials

Entre el conjunt de línies d’ajut atorgades pels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, es van finançar 701 ajuts diferents.

Els beneficiaris d’aquests ajuts han estat 212 famílies diferents d’Arenys de Munt. La família amb més suport dels Serveis Socials ha rebut 14 ajuts diferents per un import total de 1.565 €.

S’han concedit 106 beques de menjador per un import de 15.900 euros, per alimentació bàsica s’han concedit 354 ajuts per un import de 14.510 euros, per tractament al psicòleg 18 ajuts per un import de 3.045 euros i 162 pagaments de sortides escolars per un import de 2.320 euros.

També s’han concedit per l’escola bressol 8 ajuts per un import de 1.120 euros, per el bus s’han concedit 29 ajuts per un import de 685 euros i per la compra de medicaments s’han donat 14 ajuts per un import de 510 euros.

L’alcalde i regidor de benestar social, explica que el govern municipal continua donant compliment als compromisos del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, de donar suport a les famílies més desafavorides.