Durant els mesos de gener i febrer es durà a terme el programa Canvi contra canvi, “Canvi (d’acció) contra canvi (climàtic)”

Les accions d’aquest programa, compartit per les regidories de Medi Ambient, Educació i Promoció Econòmica, impliquen entitats cíviques, establiments comercials, famílies i la comunitat educativa. Els objectius són difondre les polítiques i mesures municipals i ciutadanes adaptatives al canvi climàtic, educar vers els valors vinculats i oferir recursos a la població per facilitar l’adaptació al canvi climàtic.

Aquest dilluns, 16 de gener, es va iniciar el programa amb una xerrada motivadora als alumnes de cicle superior de l’Escola Sobirans. A més de la xerrada, els alumnes van fer un taller experimental per entendre l’efecte del diòxid de carboni a l’atmosfera i a l’aigua de mar. Les properes setmanes es portarà el programa a l’Escola Sant Martí i a l’Institut Domènec Perramon.

Gisela Barberà, cap d’estudis del Sobirans, ha explicat com ha anat l’experiència al seu centre

Es preveu que al voltant d’uns 500 alumnes del municipi, des de P5 fins a quart d’ESO, faran activitats del programa als seus centres educatius. Cal destacar que cada alumne portarà a terme una auditoria a les seves respectives famílies, en la qual cada família obtindrà un indicador del grau de consciència i adaptació davant l’emergència climàtica.

També s’ha de destacar que els ecodelegats de l’Institut Domènec Perramon visitaran els comerços del municipi per animar els comerciants a posar a disposició dels clients articles i mesures que ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic al municipi i a adaptar-se a la nova situació.

El programa també té previstes una xerrada presencial i una de virtual obertes a tothom del municipi, així com una sortida pel bosc per tal de veure sobre el terreny els efectes del canvi climàtic en els ecosistemes i valorar la capacitat de resiliència adaptativa d’aquests. S’anirà informant dels resultats obtinguts de les auditories familiars i de les activitats obertes a les persones del municipi.