Durant el dia d’avui està convocada una vaga pels sindicats de l’ensenyament públic per reclamar millores laborals

A l’Escola Sant Martí s’hi ha adherit la meitat del claustre i al voltant dels 300 alumnes. El seu director, Lluis Llovet explica que els alumnes que sí han assistit estan realitzant activitats alternatives.

Pel que fa a l’Escola Sobirans, l’ha secundada 1/3 part del professorat i aproximadament 100 alumnes també s’hi ha sumat. De la mateixa manera que a l’Escola Sant Martí, els alumnes assistents estan fent activitats fora de la matèria escolar. Ho explica la directora, Estela Pujol.

I a l’Institut Domènec Perramon el seguiment de la vaga ha estat minoritaria, amb menys del 5% del professorat i menys del 10% de l’alumnat. El director del centre, Joan Duran, atribueix el poc seguiment al fet que estan en època d’exàmens finals.