Durant aquests darrers dies estem presenciant l’explosió demogràfica cíclica de la Cuca peluda del suro

Es tracta d’uns insectes nocturns autòctons d’Europa i Àsia que normalment viuen en equilibri als boscos, ja que els seus depredadors en controlen la població.

De tant en tant, cada tres o cinc anys, es produeix un gran augment del nombre d’aquestes papallones, que es deixen veure en grans quantitats també a les zones urbanes, pel carrer i a l’interior de les cases.

Tot i que mengen fulles d’alzina i d’alzina surera, tampoc són un problema greu pels arbres. Només poden provocar un lleu descens en la producció de suro i fusta.

Els experts asseguren que no es dona cap de les circumstàncies que justifiquin la necessitat de fer cap mena de tractament insecticida, ja que no ocasionen danys a béns, persones, hàbitats ni a cap espècie animal.

Les papallones que veiem volar aquests dies pel poble són mascles, ja que són de color marronós. Les femelles són blanques i ara estan ponent els ous de les larves que naixeran la primavera de l’any que ve.