Durant aquest trimestre ja es pot sol·licitar la bonificació de reducció de la tarifa de l’aigua

La poden demanar les unitats familiars que no arribin en ingressos al salari mínim interprofessional.

L’ajuda consisteix en una reducció del 50% en la quota fixa i pel que fa a la quota de subministrament la reducció és del 50% en el primer tram i del 25% en el segon. En el cas de nous subministraments, l’ajuda serà pels drets de connexió i de clavegueram.

Se’n pot beneficiar aquella persona amb un sou màxim de 858 euros en 12 pagues o 735 euros en 14 pagues. En el cas de que siguin dues persones o més, es té en compte la suma dels sous i els imports varien.

Al 2016 van demanar l’ajuda 53 persones i al 2017 van ser 37 persones. Així doncs, les dades semblen apuntar que cada cop hi ha menys gent amb problemes econòmics a Arenys de Munt.

Aquelles persones que van rebre aquesta ajuda l’any passat, la tornin a sol·licitar. Per més informació us podeu adreçar a les oficies d’Aigües d’Arenys els dies feiners de 9 a 14h.