Descens notable de l’atur durant el mes d’octubre

El Servei Local d’Ocupació ha elaborat un informe de persones ocupades complementari al de les dades mensuals de persones aturades, tenint en compte persones treballadores per compte aliè i autònomes. I aquest informe, a grans trets, diu que al setembre treballen 4.700 persones residents a Arenys de Munt, o sigui el 64% de la població en edat laboral (6.271 persones). La taxa d’ocupació actual és un 3% més alta respecte a fa 12 mesos. I respecte al setembre de l’any passat, les persones treballadores han pujat en 113.

I pel que fa a les dades d’atur pròpiament dites, saben que El mes d’octubre ha finalitzat amb 380 persones aturades registrades a l’Oficina de Treball de Catalunya, el qual representa 26 persones aturades menys que al setembre. Ens trobem amb un octubre diferent al que acostumem a tenir, on normalment l’atur registrat augmenta. Novament, aquest mes es recupera el bon ritme de sortida de persones dels registres d’atur que ja hi va haver els mesos de març i juny. Tot i que al municipi l’atur registrat baixa de manera important, a Catalunya baixa només un 0,1% respecte del mes de setembre.