Demà s’hauran de treure els envasos entre les dues i les tres de la tarda

Des de l’ajuntament es recorda que no es pot llençar al rebuig de dissabte tots aquells residus reciclables, com ara paper, envasos, vidre o matèria orgànica. Tampoc treure barrejats els residus o treure una fracció de residus incorrecta el dia que no toca o abandonar bosses d’escombraries a la via pública.

Les àrees d’emergència estan pensades per ser utilitzades de forma excepcional i només estan destinades als particulars. Per a la recollida de trastos vells, es pot trucar al telèfon 900 402 033 i la deixalleria és per aquells residus que pel seu volum o perillositat no es poden deixar al porta a porta o als contenidors.