Demà hi ha ple ordinari de l’ajuntament d’Arenys de Munt

Es portarà la proposta d’aprovació de la pròrroga de la delegació de competències al Consell Comarcal per a la contractació centralitzada de l’energia elèctrica i gas natural. El regidor d’Economia, Josep Sanchez, explica que al tractar-se d’una compra agregada permet obtenir l’energia a un preu més reduït que si es comprés de manera individual.

Al ple també es porta la proposta de modificació del pla estratègic de subvencions 2016-2019. Aquest pla recollirà totes les línies de subvencions i ajudes que l’Ajuntament ha anat atorgant als veïns i entitats del poble.

Un altre punt és la modificació del conveni col·lectiu i l’acord de funcionaris de l’ajuntament. També es portarà la proposta de modificació de les condicions de la concessió de gestió i explotació de la zona verda de Can Jalpí per a la instal·lació d’un parc d’aventures i es presentarà la proposta d’adhesió a la xarxa d’escoles municipals de persones adultes de la Diputació de Barcelona i a la xarxa d’escoles bressol de la Diputació.

El PSC presentarà una moció a favor d’exigir al Servei Català de la Salut millorar les inversions en infraestructures i recursos humans a l’hospital comarcal Sant Jaume de Calella per garantir la qualitat del serveis.

I la Cup presentarà una moció declarativa per destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació integral en sòl urbà consolidat a habitatges de protecció oficial.

El ple és ordinari i per tant hi haurà precs i preguntes. El PSC demanarà repintar els bancs situats a la rambla Riera i Penya, preguntarà sobre què pensa fer el govern municipal per evitar les defecacions dels gossos a la via i espais públics, i sobre quan reposaran els arbres que falten a tot el municipi i en concret a Riera i Penya.

El PSC també presentarà un prec per a què es netegin preventivament tots els embornals i reixes obstruïts del poble i de rodalies com els del passeig de Can Jalpí.

El PP presentarà un prec sobre l’incendi als contenidors de la zona d’accés a la urbanització l’Ajup i sobre la retirada de les llums de Nadal. També preguntarà sobre la il·luminació del pas de vianants de la C-61 a l’alçada parada bus Bellsolell.-

La Cup preguntarà perquè s’informi d’on es troben les portes de fulles batents de fusta massissa de Can Matalí i si estan catalogades i volen informació del balanç que fa el govern de la campanya: Tria bé! separa l’orgànica i les altres fraccions. La Cup també preguntarà sobre la millora de la zona d’esbarjo per gossos de Can Jalpí i presentarà un prec per resoldre el problema de vialitat a la vorera de la carretera a la cantonada amb el carrer Pasqual.

Per la seva part el PDeCAT preguntarà sobre la competència de la neteja viària de la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, sobre les noves reixes del polígon industrial i sobre quina previsió hi ha per connectar les càmeres que hi ha a l’entrada del poble. També presentaran un prec per arranjar els llums del parc de Can Jalpí, que no estan en funcionament.

El ple es demà a les 8 del vespre a la masia de Can Borrell i el podeu seguir a la mateixa sala de plens o per la ràdio.