Demà es canviarà el tub de la xarxa d’aigua que es troba situat a la zona de l’arbre de Guernica

D’altra banda la propera setmana Aigües d’Arenys també actuarà en el clavegueram del carrer Joan XXIII.

El cap tècnic de l’empresa municipal, Alex Sola, ha explicat que l’actuació a Joan XXIII tindrà una durada aproximada de 5 dies i que per dur-la a terme s’haurà de desviar el trànsit de vehicles. Tot plegat estarà senyalitzat.

Com a actuacions més immediates, també es preveu canviar el tub de la xarxa a Pla de Cadellans.

Pel que fa a inversions per l’any vinent, es destinaran 65 mil euros per posar desnitrificadors  i clorímetres als pous de Cosme, Pruna i el de Can Cornell.

També es vol posar en marxa l’oficina virtual per poder dur a terme tràmits i consultes, i telecontrol per millorar les instal·lacions.

Per l’any vinent estan pendents de rebre una subvenció de la Diputació de Barcelona de 85 mil euros per renovar la xarxa al carrer vell i carrer Olivera.

Del que sí disposen és d’una subvenció de l’Agencia Catalana de l’Aigua per fer la neteja dels pous. Es una actuació que costa 25 mil euros i que l’ACA en subvenciona el 45%.

Aquest matí s’ha produït un tall al subministrament de l’aigua degut a la perforació d’una canonada durant les obres de la riera.

El tall només ha afectat a la zona propera a la perforació, que ha anat de la Òptica Mias fins a l’edifici de la Policia Municipal.

Els operaris d’Aigües d’Arenys hi han estat treballant i calculaven que aquest mateix migdia el servei ja hauria d’estar restablert.