De la partida del pressupost destinada a cultura se’n va parlar al darrer Consell Cultura

La regidora de cultura, Tònia Vila ha explicat que es va informar sobre les millores que s’ha fet a Can Borrell i sobre la propera urbanització del solar que hi ha al darrera de la masia.

A més a més, es va parlar de la recentment aprovada comissió per la memòria històrica i es va avançar que properament es farà la primera reunió.

També es va parlar de les activitats culturals programades per aquest any on, com a novetat, hi haurà un Cicle de música en petit format mancomunat amb 5 pobles dels voltants.

Tònia Vila va donar a conèixer que el pressupost de Cultura per aquest any serà de 58.000 euros més que l’any passat, la qual cosa permetrà millorar la qualitat dels actes i espectacles.

Per últim, es va exposar el projecte del Centre Cívic, que tothom va coincidir en que és necessari disposar d’un espai digne i òptim.