Contractació en pràctiques de tres persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt atorgar a l’Ajuntament d’Arenys de Munt una subvenció per a la contractació de tres persones joves en la modalitat de pràctiques. L’Ajuntament contractarà durant sis mesos tres persones que compleixin els requisits generals següents: Ser persona jove menor de 30 anys, ser beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que consti inscrita com a demandant d’ocupació (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que acrediti la possessió de formació de grau universitari o cicle formatiu de grau superior, que tingui competència ofimàtica i digital a nivell d’usuari mitjà o avançat i  el nivell C1 de llengua catalana i llengua castellana.

Els llocs de treball que desenvoluparan i les titulacions corresponents a cadascun dels llocs de treball és Tècnic/a auxiliar en recursos humans, per al qual es requereix un Grau universitari de relacions laborals o relacions laborals i recursos humans o també altres titulacions universitàries, preferentment en l’àmbit de les ciències jurídiques i socials. També es demana un Tècnic/a auxiliar de comunicació que ha d’estar en possessió d’un grau universitari en periodisme, comunicació o comunicació audiovisual i ha de tenir el Nivell B1 o B2 de llengua anglesa.El tercer és un Tècnic/a auxiliar de subvencions, que necesita tenir el Grau universitari en gestió i administració pública, dret, economia, administració i direcció d’empreses, ciències polítiques i de l’Administració o un cicle formatiu de grau superior d’administració i finances.

Les persones joves interessades cal que facin arribar un CV actualitzat, que inclogui el número de DNI o NIE, al correu mvives@ademunt.cat, tan aviat com sigui possible i abans del 10 de setembre, atès que l’Oficina del SOC ha de donar el vistiplau als candidats.

Ho ampliem amb la tècnica d’ocupació d’Arenys de Munt, Mercè Vives