Consell de Benestar Social de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Ahir es va celebrar el consell per donar a conèixer la memòria reduïda de Benestar Social de l’any 2017.

També es va parlar dels projectes comunitaris com ara la taula de convivència, el projecte Radars, el menjador social o el magatzem d’aliments.

L’alcalde i regidor de benestar social, Joan Rabasseda, explica que els consells serveixen per fer un seguiments dels projectes que estan en marxa i que es treballen en diferents àmbits, com ara el llibre de les dones.

També es va parlar de la pobresa energètica, que ha canviat la normativa a partir de que les empreses subministradores demanen documentació als ajuntaments abans de procedir a tallar el subministra.

L’alcalde explica que són moltes les problemàtiques a les que benestar social a de donar resposta. A tall d’exemple explica que el magatzem d’aliments abasteix a 237 usuaris.

Un altre dels temes que es va tractar va ser la situació del pis d’emergència que té l’ajuntament i que actualment ocupa des de fa temps una família que no vol marxar.