Comença la poda dels plàtans de la Riera

D’acord amb el que s’estableix en el Pla de Poda 2015-2019, s’han iniciat els treballs de poda dels plàtans de la Riera. El document recull la pràctica totalitat dels arbres viaris del municipi i planifica dues actuacions de poda anuals.

La poda dels plàtans s’ha començat al tram des del pont de la Riera a l’Ajuntament (rambles Sant Martí i Francesc Macià), per fer la poda abans de la Festa Major i evitar problemes amb aquesta.

En aquesta primera etapa es podaran els plàtans de les rambles Sant Martí, Francesc Macià, Eixample i Riera i Penya. També es podaran els plàtans de les places de l’Església i Catalunya, i finalment es farà una petita actuació sobre els plàtans de la carretera comarcal enfront del passeig Can Victoriano.

L’objectiu principal de l’actuació és evitar que el creixement natural dels arbres impedeixi el pas de vehicles, entorpeixi el pas de vianants o causi problemes als edificis propers.

En els arbres més joves el que es pretén és donar-los la forma característica dels plàtans de la Riera perquè el seu futur creixement no provoqui problemes amb edificis propers i s’integrin en el conjunt paisatgístic.

L’actuació també busca augmentar la visibilitat de les senyalitzacions de trànsit i permetre el pas de la llum dels fanals. La tècnica emprada cerca reforçar la salut dels arbres per prevenir-los de plagues i malalties.