Canvis en la recollida selectiva, per aquests dies

Concretament demà dia 24, Nit bona i el dia 31 de desembre, Nit de cap d’any, la recollida de la brossa es farà a la tarda. Per tant la matèria orgànica, que es recull els dimarts, s’haurà de treure entre les 2 i les 3 de la tarda.

La resta de dies la recollida s’efectuarà amb plena normalitat.