Baixa l’atur en sis persones respecte a l’octubre, però hi ha més atur ara que al novembre de l’any passat

Aquest novembre les persones residents al municipi inscrites al SOC són 6 persones menys que el passat octubre. La xifra de persones aturades és la segona més baixa per a un mes de novembre dels darrers anys; només és més baixa la de l’any 2021, que va ser un any excepcionalment bo en termes d’ocupació. Els mesos de novembre a Arenys de Munt acostumen a ser bons en termes de desocupació perquè l’atur baixa. Com va passar el darrer mes, el nombre de persones aturades és superior al nombre de 12 mesos abans en 16 persones. Aquesta és una dada negativa, especialment perquè la variació interanual ha continuat baixant a la resta d’àmbits territorials del nostre entorn. L’atur d’aquest mes és el tercer més alt dels darrers 12 mesos, per darrere dels mesos d’abril i octubre. Respecte del juliol, quan es va donar el nombre més baix de persones aturades, aquest mes hi ha 26 persones aturades més.

A la resta d’àmbits del nostre entorn, la xifra de persones aturades ha augmentat, però, mentre que la diferència interanual és negativa, a Arenys de Munt la diferència interanual ens diu que hi ha 16 persones més aturades que al novembre del 2021. L’atur registrat a les oficines de Treball a Catalunya ha pujat en 986 persones (un 0,3%) respecte a l’octubre. A Catalunya, els mesos de novembre, excepte algun any concret, l’atur creix, i aquest any ho ha fet de manera menys intensa que els anys previs.

L’atur ha pujat el doble entre els homes que entre les dones. Atenent a l’edat, els majors de 25 anys es redueix i creix entre els grups d’edat de majors de 25. També a Catalunya, respecte del sector d’activitat, creix només als serveis; la baixada més intensa es dona a l’agricultura. Territorialment, l’atur creix a Girona i Tarragona; en canvi, baixa a Barcelona i Lleida. Respecte de l’any 2021, l’atur està un 5,6% més baix.

Pel que fa al Maresme, veiem que l’atur ha pujat respecte del mes passat, però ha baixat respecte de fa un any, seguint la mateixa dinàmica que la resta d’àmbits territorials excepte el municipal. A la comarca, l’atur ha disminuït a 16 dels 30 municipis i ha augmentat a 14. El repunt més important s’ha produït a Calella i el descens més fort a Mataró. Ho amplia la tècnica d’Ocupació de l’Ajuntament, Mercè Vives