Avui s’aprova el Pressupost Municipal del 2024 en un Ple Extraordinari

És el punt més important del Ple, i és el tercer de l’ordre del dia. L’alcalde, Josep Sánchez Camps, ha definit el Pressupost del 2024 com “de transició”, ja que al 2025 Arenys de Munt ja haurà assolit els 10.000 habitants i això comportarà més ingressos i transferències de l’Estat. Per tant el 2024 serà de transició, i es comença a adequar el Pressupst en vistes al 2025. Josep Sánchez ha definit el pressupost com a més expansiu respecte el de 2023. Augmenta en 2 milions d’euros, i té obres previstes com la del carrer Panagall. Està pensat per no haver-se de fer gaires modificacions de crèdit al llarg de l’any i gastar els diners realment previstos.

Té la sensació personal que l’oposició no hi votarà a favor, però no descarta cap sorpresa positiva a l’hora de la votació. De fet, ha compartit el procés de creació del Pressupost amb l’oposició i també s’han presentat els números al Consell del Poble.

Al Ple, però, en primer lloc hi ha la resolució d’al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació del Pla General d’Ordenació d’Arenys de Munt en sòl no urbanitzable, i la petició d’informes per a l’aprovació provisional. El punt número dos és cancel·lar la despesa en la delegació de competències al Consell Comarcal  per a l’adhesió a la compra agregada d’energia elèctrica i gas, i tot seguit aprovar un conveni regulador de la delegació i gestió energètica. El punt tercer si que és la votació de la proposta inicial del Pressupost consolidat de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per l’any 2024 i la plantilla.