Avui es comencen a repartir uns díptics amb informació de les obres de riera i rotonda a les cases a tocar de la zona afectada

Avui es comencen a repartir als veïns de la zona d’obres al tram baix del poble uns díptics sobre la planificació de les obres de la Riera i la rotonda. És un fulletó fet per l’empresa AMSA, que és qui fa les dues obres, i és una de les millores que va oferir durant el concurs d’adjudicació. En aquest full es veu clarament en diversos mapes on s’actua en cada fase d’execució, la data prevista, i l’afectació que hi haurà. Per exemple, si parlem de la rotonda, s’hi diu molt clar que des d’ara i fins al juny no hem de patir per talls de trànsit ja que de moment no n’hi haurà. S’estarà treballant en zones fora de l’actual circulació de vehicles. Entre juny i gener si que es treballarà allà on ara passen els cotxes. Es modificarà el lloc de pas per circular ja en una rotonda provisional i pot haver-hi talls de trànsit en hores de poca circulació.

I la part baixa de la riera es farà en tres fases. Des d’ara i fins al juliol estaran allà on són ara, al mur que separa la Riera de la carretera. En algun moment hauran de donar pas alternatiu, però també posa que evitaran fer-ho en hores punta. La fase 2 serà entre juny i setembre quan faran la calçada fins al carrer Pompeu Fabra, i del setembre al desembre es farà la calçada fins a baix de tot, al Rial de la Rectora.

El díptic també inclou informació genèrica on s’informa del nou aparcament del Torrent d’en Puig i del link que hi haurà  la pàgina web municipal on s’hi trobarà tota la informació sobre l’estat de les obres i una bústia on escriure queixes i suggeriments. Per cert que aquest díptic es reparteix només en paper a les cases dels veïns que viuen a tocar de les zones on hi ha obra. Per arribar a la resta de població es penjarà a la web municipal, a l’enllaç on hi haurà tota la informació de les obres.

Justament avui, aquest matí, hi ha hagut visita d’obres a la Riera i la rotonda i ho hem parlat amb la regidora d’Urbanisme, Mari Àngels Gros Argelés