Avui es celebra ple ordinari de l’ajuntament amb la proposta d’aprovació de nomenament de representats en òrgans col•legiats

 

Avui es celebra ple ordinari de l’ajuntament d’Arenys de Munt amb la proposta d’aprovació de nomenament de representats en òrgans col·legiats (consells escolars i Gusam).

L’Alcalde d’Arenys de Munt, Josep Sánchez, explica que el haver hagut un canvi en el govern, el consell d’administració  de l’empresa també s’ha d’actualitzar. A més a més, Josep Sánchez, afegeix que la intenció és obrir el consell a persones sense un perfil polític.

També es porta la proposta de deixar sense efecte la despesa plurianual, per un import total de 2.759 euros, per finançar el projecte “l’Herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca”.

La regidora de cultura, Tònia Vila, explica que han desestimat aquesta despesa perquè els hi han incrementant l’import final de l’aportació que havia de fer l’Ajuntament.

Un altre punt és la proposta d’aprovació de la pròrroga de l’adhesió a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil patrimonial de la qual és prenedora l’Associació Catalana de Municipis. L’alcalde d’Arenys de Munt, Josep Sànchez, explica que es tracta d’una pòlissa molt competitiva econòmicament parlant.

Pel que fa a precs i preguntes, la Cup presentarà un prec perquè es millori la difusió de les reunions de treball de les comissions i dels consells de poble i sobre l’estudi del pacte per la mobilitat sostenible.

La Cup també preguntarà sobre quina és l’estratègia del govern per millorar la recollida selectiva. El portaveu de la Cup, Guiu Muns, explica que demanen que es publiqui la planificació de l’Ajuntament, i que es celebri un consell del Medi ambient.

Des de la CUP també volen que les campanyes de conscienciació estiguin enfocades a educar a gent de totes les edats.

El PSC presentarà un prec sobre els plans d’igualtat, (el general i l’intern), un altre sobre la neteja del camp de petanca i un tercer sobre la neteja dels nínxols del cementiri. També preguntaran sobre les rutes turístiques del Consell Comarcal del Maresme.

Junts per Arenys de Munt presentarà un prec per millorar el sistema de recollida selectiva porta a porta, un altre per crear àrees de jocs per infants i un tercer per mirar de donar un ús social als solars buits del municipi.

També preguntarà sobre el cost i els resultats de l’enquesta que es va realitzar abans de les últimes eleccions municipals.

El ple és avui a dos quarts de vuit del vespre a la Masia de Can Borrell i com sempre el podreu seguir a través de la ràdio, o a la mateixa sala de plens.