Avui es celebra Consell Municipal d’Urbanisme, on es tractaran diversos temes

Es parlarà de la finalització de la tercera fase de les obres de la riera, de l’Illa del centre, de l’actuació de la placeta de davant l’Església o del projecte del Centre Cívic de Can Mallol. El regidor d’economia Josep Sánchez, ho explica.

El consell tindrà lloc a la Sala Municipal a partir de les 7 de la tarda, és obert a tothom i tal com ha dit Josep Sánchez hi haurà un torn final de paraula.