Avui a les 6 de la tarda es farà a Can Borrell el Ple extrordinari de la distribució del cartipàs municipal

S’aprovaran quins regidors i regidores assumeixen cadascuna de les regidories. Primer s’acordarà la periodicitat de les sessions plenàries. Després es crearan i composaran les comissions informatives. Tot seguit s’aprovarà la delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern Local, i en l’alcalde. Acte seguit es farà el nomenament de representants d’Arenys de Munt en òrgans col·legiats, i també s’aprovarà la proposta de dedicacions de l’alcalde i els regidors. Es donarà compte de la constitució definitiva dels grups municipals i es donarà compte del nomenament de les tinences d’alcaldia, la constitució de la junta de Govern, i la delegació de competències als regidors de l’equip de Govern per part d’alcaldia. El cartipàs queda així:

Josep Sánchez Camps: Alcaldia, Economia i Hisenda, Promoció Ecònomica i Fires, Ocupació, Plantejament Urbanístic, Habitatge, Comunicació

Montse Batista i Alsina: 1a Tinent d’alcalde, Acció Social, Gent Gran, Benestar Animal, Salut Pública i Participació

Guiu Muns Roura: 2n Tinent d’alcalde, Municipalitzacions, Gestió d’Equipaments i Entitats

Àngel Castillo Vallcorba: 3r Tinent d’alcalde, Espai Públic (Brigada i parcs i jardins), Seguretat (Policia) i Recursos Humans

Jordi Maimí Girbal: 4rt Tinent d’alcaldia, Esports i Medi Ambient

M. Àngels Gros Argelés: Sostenibilitat, Actuacions d’obra urbanística, Sanitat i LGTBI

Tònia Vila Paituví: Arts i Patrimoni, Educació i Infantesa

Raquel Serrat Suñé: Cultura d’arrel tradicional, Festes i Joventut

Sánchez proposa deixard e ser president del Consell d’Administració de GUSAM i que ho passi a ser M. Àngels Gros Argelés.

Pel que fa a dedicacions a l’Ajuntament, es parteixen 3 jornades senceres entre 5 persones. Qui farà més dedicació serà l’alcalde i el 3r tinent d’alcalde, renunciant a part de la seva jornada en favor de poder crear una dedicació per a tres regidores, M. Àngels Gros, Tònia Vila i Raquel Serrat, que passaran a tenir un petit sou a l’Ajuntament. Els osus compliran els criteris del que es por pagar a alcaldes i regidors, i els 5 regidors amb dedicació a l’Ajuntament tindran l’obligació de fitxar, perquè es pugui publicar la jornada laboral real dels regidors que cobrin un sou.

Aquesta és l’entrevista sencera emesa avui a l’informatiu