Avui, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament envers les Persones Grans

El maltractament a les persones grans és un greu problema global, de gran preocupació social i molt difícil de visualitzar. Afecta totes les classes socials i a tots els nivells culturals i, en la majoria de casos, es produeix en l’espai íntim i personal. Atès que és la violència menys abordada en els plans d’acció, hi ha molta feina a fer. És vital que tothom s’hi impliqui i que es treballi conjuntament per afrontar aquesta problemàtica. La regidora de Gent Gran, Montse Batista Alsina, ha comentat que s’ha d’estar alerta si es veu que alguna persona gran pot ser víctiuma de maltractaments, sobretot per part de familiars, i denunciar-ho. Així mateix destaca que estem en un poble molt cosncienciat i solidari amb aquesta qüestió, on hi ha entitats que treballen molt en favor del benestar de la gent gran, però això no treu que hi pugui haver casos concrets.