Arenys de Munt té un total 299 elements catalogats en el Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental

Amb la resolució d’al·legacions i aprovació provisional realitzada en el Ple del passat mes d’octubre es va aprovar aquest pla especial, tal i com varem explicar en el mes d’octubre.

Ara però s’ha notificat la resolució d’al·legacions a tots els interessats i interessades, i a la propera sessió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona està previst que s’aprovi definitivament.

L’alcalde d’Arenys de Munt i regidor d’Urbanisme, Joan Rabasseda explica aquest Pla Especial cataloga un total de 299  elements i durant el període d’exposició pública es van registrar 35 al·legacions. D’aquestes al·legacions, 9 van ser desestimades, 15 van ser desestimades parcialment i la resta van ser acceptades en el Ple d’octubre.

Entre les al·legacions desestimades hi ha la que demanava incloure en el catàleg el pont de la Riera, perquè no compleix els requisits tècnics necessaris per a merèixer una protecció urbanística. Joan Rabasseda creu que Arenys de Munt ha donat un pas endavant al poder aprovar aquest pla de patrimoni.