Arenys de Munt està dins l’àrea de control de grip aviària per la detecció d’un xatrac infectat a Arenys de Mar fa uns 10 dies

La Generalitat de Catalunya ha confirmat l’existència d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat H5N1 en un xatrac comú  localitzat a Arenys de Mar. Això vol dir que han trobat un ocell silvestre amb grip aviària i ara cal proteger les aus de corral per evitar que agafin la infecció.

No és una mesura sanitària obligatòria en aquest cas, però com a mesura de precaució s’ha establert una zona de control de tres quilòmetres i una zona de seguiment (de tres a deu quilòmetres) al voltant de la localització de l’au salvatge positiva. Per tant Arenys de Munt hi entra.

S’estan realitzant visites de control a les explotacions d’aus de corral ubicades en aquestes zones per tal de comprovar-ne les mesures de bioseguretat i realitzar vigilància passiva. No existeix, però, cap restricció de moviment a les explotacions del municipi afectat ni als propers.

A la zona de deu quilòmetres al voltant de la localització del xatrac, s’han adoptat mesures de prevenció de l’entrada del virus de a les explotacions d’aus de corral de la zona, com a mínim durant trenta dies des de la confirmació de focus, que es va produir el passat 11 de juliol.

Com a mesures de precaució, està prohibit l’ús d’aus dels ordres anseriformes i caradriformes com a reclams de caça. També hi ha la prohibició de cria i manteniment d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d’aus de corral, la prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure, i la prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus. Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres. I queda prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals, incloent-hi certàmens ramaders, mostres i exhibicions d’aus o altres activitats culturals.

S’insta a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i es recorda a la ciutadania la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia. Es considera sospita de malaltia l’aparició d’algun dels següents signes: Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%, disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada, mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada, i qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’influença aviària com tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.).