Arenys de Munt amb La Marató de TV3

La Marató d’enguany va dedicada a la salut mental. Una de cada quatre persones tindrà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. Els trastorns mentals són alteracions de la salut que impliquen una disfunció del pensament, les emocions, la conducta i que impacten en tots els àmbits de la vida. Poden afectar tothom, i més de la meitat d’aquests trastorns comencen a l’adolescència, que és un moment de canvis importants.

La prevenció i el tractament precoç són fonamentals per aconseguir una evolució positiva. El 45% de les persones amb algun problema de salut mental no demana l’ajuda que necessitaria. Fer-ho és el primer pas per sortir-se’n. La salut mental encara arrossega estigmes i mites que cal trencar. El coneixement és la via més eficaç per aconseguir-ho. La cura i l’abordatge dels trastorns mentals ha d’incloure tant aspectes sanitaris com familiars, socials i comunitaris.

La recerca és bàsica per arribar a tenir un diagnòstic més precoç, perfeccionar-ne els tractaments i prevenir molts trastorns.

Per tal d’afavorir aquesta recerca a Arenys de Munt s’han preparat un munt d’activitats solidàries amb l’objectiu de recaptar els màxims diners possibles.

Els hem detallat amb Miriam Farelo.