Aquests dies s’està repassant la pintura  de diferents passos de vianants d’alguns carrers del poble.

Recordem que fa un any es va fer la primera fase de pintat dels passos de vianants del poble amb pintura antilliscant i de doble component (vermell i blanc). Ara el que s’està fent és un repàs d’aquells més malmesos durant aquest darrer any.

El regidor d’Espai públic, Àngel Castillo explica que també s’ha aprofitat per pintar les senyals viàries del carrer Sant Pau, recentment arranjat.

D’altra banda, un cop estigui operatiu el pressupost d’enguany, es contractarà una empresa que s’encarregarà de pintar la segona fase de tal manera que tots els passos de vianants del poble estaran pintats igual.