Aquesta setmana ha començat el període de preinscripcions a l’Escola Bressol Municipal La Petjada

L’escola bressol o llar d’infants és un dels primers entorns de socialització. Els infants accedeixen per primera vegada al sistema educatiu, on comencen l’etapa en què aprenen els valors i desenvolupen les aptituds que els ajudaran a créixer. Els primers anys de vida dels infants són fonamentals per al seu desenvolupament futur. La directora de l’Escola BRessol, Agnès Pueyo Mamé, ha explicat que és molt important que tothom que prevegui, en un moment o altre del curs, anar a la Petjada, que faci la preinscripció, ja que a partir d’aquesta previsió d’infants és quan poden plantejar adaptacions de l’escola per acollir tota la demanda. El que no es pot és preinscriure infants que encara no hagin nascut.

Per accedir a l’escola bressol o llar d’infants pública el nen o la nena ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs 2023–2024. Si el centre té vacants al llarg del curs, pot admetre infants a partir del moment que compleixen 16 setmanes. A partir de l’1 de juny, un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Del 2 al 8 de juny de 2023 hi ha presentació de reclamacions si hi ha alguna errada o anomalia en el barem assignat. Entre el 9 i el 13 de juny de 2023 es fa el sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts. El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud. El 15 de juny de 2023 es publica la llista ordenada amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, llista d’espera. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys. I finalment del 16 al 22 de juny de 2023 es podrá fer la matriculació dels preinscrits amb plaça assignada. Val a dir que aquesta informació fa referència als centres sostinguts amb fons públics. Els centres privats tenen els seus propis sistemes i calendaris d’inscripció.

Parlem de com estan anant aquests primers dies de preinscripcions a l’Escola Bressol Municipal La Petjada, i ho fem saludant a la seva directora, Agnès Pueyo Mamé, bon dia

0963 SENCERA AGNES PREINSCRIPCIONS