Aquest vespre hi ha Ple telemàtic de l’Ajuntament amb només dos punts tècnics i de tràmit a la part dispositiva

Aquest vespre hi ha Ple Municipal. I encara serà telemàtic, amb els regidors connectats a distància. Fa mesos que s’anuncia que el mes que ve ja serà un Ple presencial. De fet, ho havia de ser ja el del mes de gener però el de març encara no ho serà. L’alcalde d’Arenys de Munt, el Josep Sánchez i Camps, ha reconegut que s’ha trigat més del previst a tornar a la presencialitat, i que el d’abril si que serà, segur, en el format habitual i presencial

Sols hi ha dos punts a aquesta primera part del Ple, a part de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que això sol aprovar-se per unanimitat sense que hi hagi mai cap al·legació ja que ara l’acta és audiovisual i està enregistrada en format vídeo. Pel que fa als punts en primer lloc hi haurà un punt on es preveu l’aprovació de l’acta de delimitació dels termes d’Arenys de Munt i Vallgorguina. La regidora d’Urbanisme, M. Àngels Gros Argelés, ha explicat que es tracta d’un punt tècnic per avalar la delimitació que ha fet l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que periòdicament va actualitzant les dades i marcant fites de delimitació. L’acord ha estat molt fàcil i el Ple aprovarà l’acta final

El segon punt és la modificació de les ordenances fiscals, dels impostos, concretament les que regulen l’ICIO, que és l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i les que regulen l’IVTNU, que significa l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, o també anomenat l’impost de les plusvàlues. Josep Sánchez, ara com a regidor d’Economia, ha explicat que són canvis molt tècnics. En l’ICIO s’unifica la gestió en totes les seves vessants. Referent a l’IVTNU es porta a Ple el canvi de criteri que regeix ara el cobrament d’aquest impost després que el Govern Central el retirés perquè tenia parts injustes amb el contribuent que pagava sempre la plusvàlua encara que hagués perdut diners venent una propietat. Ara pagarà només si hi ha guanyat.

Tot seguit es faran les qüestions que plantegin els grups a l’oposició durant el torn de precs i preguntes. Recordin que avui la sessió plenària arrenca a dos quarts de vuit del vespre i es podrà seguir en directe a través de la pàgina web actes.arenysdemunt.cat i també, com sempre, a través del 107 del FM, Ràdio Arenys de Munt.