Aquest vespre hi ha Ple, ordinari, i amb només dos punts a la part dispositiva

Aquest vespre toca sessió plenària a l’Ajuntament. De nou serà ja presencial, a Can Borrell, i el podreu seguir per la ràdio i en imatge per la web municipal. Tot apunta que serà un ple més aviat curt, ja que sols hi ha dos punts a la part dispositiva. El primer és l’aprovació d’un projecte en sòl no urbanitzable d’una hípica. I l’altre és l’adhesió al pla de prevenció de residus municipals del Maresme.

La regidora d’Urbanisme, M. Àngels Gros Argelés, ha explicat que es tracta d’un punt de tràmit per aprovar les modificacions a un projecte d’una hípica que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va tombar demanant més requisits. Ara es farà un nou intent.

L’alcalde d’Arenys de Munt, Josep Sánchez i Camps, ha explicat que a aquest Ple no hi va una modificació de crèdit que estava anunciada perquè calia tancar bé l’expedient, on hi ha, per exemple, la compra del terreny del costat de Can Globus, per fer pìsos socials i la Residència més gran.  

El Ple és ordinari, per tant té precs i preguntes.