Aquest vespre hi ha Ple municipal, ordinari, corresponent al mes de juny del 2022

Hi ha 5 punts a la part dispositiva, entre els quals una molt esperada modificació de crèdit. Però aquest no serà pas el primer punt. Després de la pertinent aprovació de l’acta de la sessió anterior s’aprovarà el document únic de protecció civil municipal. Tot seguit es debatrà la proposta de compra agregada d’energia eléctrica i gas  i després s’aprovaran els festius locals per a l’any 2023. Llavors si, al punt 5, arribarà la modificació de crèdit número 9 d’aquest 2022. Servirà per complementar partides que es van retallar a causa de la modificació dels ingressos per plusvàlua i ara es podran dotar de més recursos. També hi van els diners per comprar el terreny a la finca de Can Globus que serviran per poder fer una residència més gran i pisos d’habitatge social. Al darrer programa d’alcaldia de la ràdio ho va comentar l’alcalde, Josep Sànchez i Camps.

I per acabar la part dispositiva hi haurà una proposta per demanar al Departament de salut de la Generalitat que almenys, de moment, fins que no retorna el servei complet, com a mínim hi hagi una infermera pediàtrica al CAP del poble.

Aquí ja acabarà la part dispositiva. Es farà el despatx d’ofici i el torn de precs i preguntes de l’oposició. Ho podran escoltar per la ràdio al 107 de al FM, la nostra, i si ho volen veure també s’emet pel canal de Youtube de l’Ajuntament