Aquest vespre hi ha Ple Municipal, en directe per internet i per la ràdio

Avui hi ha Ple a l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb diversos punts d’interès a l’ordre del día. En primer lloc hi ha una modificación de crèdit, la número 12 de l’any 2021. Tambe es demana un préstec a la Diputació de Barcelona. Per altra banda es demana la pròrroga de la qualificació de municipi turístic, i s’hi preveu l’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització del tram baix de la Riera, l’entrada a Sant Carles i la rotonda. La regidora d’Urbanisme, Mari Àngels Gros Argelés, ha explicat que hi ha tres al·legacions presentades, que es debatran al Ple i es votarà si es desestimem. Tot seguit el projecte ja quedarà aprovat definitivament i es podrà tramitar la licitació de les obres, un tràmit que es farà al Ple de juliol.  

 I més enllà d’aquests punts de govern, n’hi ha també que hi porten l’oposició. En aquesta part dispositiva concretament hi ha una moció de la CUP. És una moció per promoure la declaració dels municipis de la comarca del Maresme com a àrea amb un mercat d’habitatge tens segons la llei 11/2020 que permet la contenció de rendes del lloguer d’habitatges. El regidor de la CUP Guiu Muns Roura, ha comentat que si els pobles del Maresme fossin declarats com a zona on hi ha un mercat d’habiatge tens, els ajuntaments podrien promoure normatives per regular el preu del lloguer i facilitar l’accés a l’habitatge