Aquest vespre hi ha Ple extraordinari on s’hi debatrà el nou sistema d’entrega de targetes gratuïtes de bus a gent gran i persones amb discapacitat

Aquest vespre hi ha Ple a l’Ajuntament d’Arenys de Munt. És un ple extraordinari que s’ha convocat per resoldre algunes qüestions que no es volien deixar aparcades fins al setembre, ja que al mes d’agost no hi ha cap sessió plenària programada. Una d’aquestes coses que es vol resoldre abans de vacances és el nou sistema de repartiment de targetes de bus gratuïtes. Avui al Ple s’hi porta una proposta que es pretenia aprovar al Ple d’inicis de Juliol però va quedar damunt la taula a petició del PSC que hi volia fer aportacions. Concretament al Ple d’avui primer es tractarà la proposta de derogació de bases reguladores d’ajuts en espècie per al transport en autobús urbà i interurbà entre els municipis d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta per a persones de 65 o més anys d’edat. Un cop fet això es procedirà a l’aprovació inicial de les noves bases específiques reguladores per a l’atorgament d’ajuts en espècie per al transport en autobús urbà i interurbà per a persones de 65 o més anys d’edat, pensionistes i persones amb discapacitat superior al 33%. Aquesta és una proposta del PSC, que a més, ha demanat que s’mapliï amb 4.000€ més la partida destinada a les targetes gratuïtes per fer front a l’augment de demanda que creuen que pot haver-hi al donar-les també a persones amb discapacitat. Ho ha explicat la regidora del PSC, Àngels Castillo Campos

L’alcalde d’Arenys de Munt, Josep Sánchez Camps, ha dit que no es posaran ara aquests 4.000 més a la partida perquè això suposaria un retard en l’adjudicació de les targetes, ja que s’hauria de fer una modificació de crèdit i passar-la per Ple, cosa que ja ens situa gairebé a finals d’any. Sánchez assegura que això ja s’ha explicat al PSC i també comenta que de cara al 2022 si que s’ampliarà la partida en cas que es vegila necessitat de fer-ho.

Al Ple també hi van propostes referents a la neteja municipal i a la Deixalleria. En primer lloc la proposta d’aprovació de la regularització de la liquidació de l’encàrrec de gestió de la neteja d’edificis a Gusam SA. I tres punts relacionats amb la deixalleria, com són pròrroga de la delegació de competències per la gestió de la deixalleria dels ajuntaments d’Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta, la pròrroga de l’encàrrec de gestió de la deixalleria a Gusam SA. I la regularització de la liquidació de l’encàrrec de gestió de la deixalleria i modificació de l’encàrrec de gestió a Gusam SA. Ho destaca Josep Sánchez Camps