Aquest vespre hi ha Ple de l’Ajuntament on hi entra la darrera modificació de crèdit de l’any

Aquest vespre hi ha Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, amb 23 punts en total a l’ordre del dia, comptant-hi la part de control i els precs i preguntes. A la part dispositiva hi ha 5 punts que es sotmeten a aprovació, un punt d’urgència, i també hi ha una moció d’ERC.

Comencem pel contingut del Ple a la part dispositiva. El més destacat és una nova modificació de crèdit, de més de 278 mil euros, per a diverses partides on cal augmentar la dotació econòmica. Després hi ha punts més tècnics. Per exemple, cal ratificar la interpretació de la bonificació de l’Ibi ens instal·lacions d’aprofitament tèrmic. També hi ha la modificació dels límits de despesa plurianual d’un conveni amb el Consell Comarcal en matèria de serveis socials, i aprovar l’ordenança per posar estacions de càrrega elèctrica a la via pública per a particulars que siguin de pagament, així com liquidar l’encàrrec a GUSAM com a administració actuant a la UA7.

Ho ha explicat l’alcalde, Josep Sámchez i Camps

Com ens suggeria l’alcalde, ampliem el punt sobre l’ordenança per posar estacions de càrrega elèctrica a la via pública per part de privats siguin d’ús públic, amb el regidor d’Espai Públic Àngel Castillo Vallcorba. ha explicat que la nova ordenança regularà com i de quina manera un industrial privat podrà instal·lar a la via pública un punt de càrrega elèctric, de pagament i d’ús públic.

A la part de control hi ha una moció d’Esquerra Republicana sobre el manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació. Qui ha explicat exactament què vol dir tot plegat és la portaveu d’Esquerra, Tònia Vila Paituví.

El Ple es farà a dos quarts de vuit del vespre, a la Masia Can Borrell. El podreu escoltar per la radio, i també es podrà seguir pel canal de Youtube de l’Ajuntament.