Aquest vespre hi ha Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a dos quarts de vuit i encara en format telemàtic

En total són 27 punts en l’ordre del día, que inclouen els precs i preguntes previstos per l’oposició. La part dispositiva té 5 punts amb contingut i entre mig també n’hi ha sis a la part de control. En primer lloc es debatrà l’aprovació del Compte General 2020 i tot seguit la proposta de nomenament del Jutge de Pau suplent i titular.En clau económica hi ha també l’aprovació de la 16ena modificació de crèdit d’aquest exercici. Més enllà d’aquestes qüestions econòmiques, al Ple també s’hi porta un punt urbanístic, concretament un que fa referència a una modificació del Pla General d’elements subjectes al PEUPIC i normes urbanístiques. La regidora d’Urbanisme, Mari Àngels Gros Argelés, ha explicat que es tracta d’un punt per adaptar el Pla General al que demana la comissió d’urbanisme del Departament de Territori de la Generalitat per al catàleg de patrimoni que protegeix la banda dreta (baixant) de l’Eixample i cinc cases singulars del municipi.

Tambe al ple hi ha com a punt destacat l’aprovació inicial del plec de clàusules per renovar la licitació de la recollida selectiva a Arenys de Munt. Es fa per procediment obert harmonitzat i amb criteris medi ambientals. Això vol dir que les clpausules inclouen millores en horaris de recollida, actuacions que haurà de fer la nova empresa que fins ara no estaven contemplades, i criteris de puntuació que prioritzen el medi ambient i una bona recollida per davant del simple mèrt econòmic. Ho ha explicat el regidor de Medi Ambient, Jordi Maimí Girbal

I al Ple també hi va una declaració institucional a favor del poble de Bielorússia. És un text que primer s’havia de debatre com a moció entrada pel grup d’ERC però finalment serà una declaració institucional. La interpretació del text per part de la secretaria municipal ha fet que finalment aquest punt es faci com a declaració institucional i no com a moció. Per tant no hi haurà debat entre els grups polítics. La presentrarà la portaveu d’ERC, TòniaVila Paituví.