Aquest vespre hi ha Ple a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, amb 8 punts de la part resolutiva, a més de precs i preguntes

En primer lloc es farà la proposta d’aprovació de l’acta de delimitació dels termes d’Arenys de Munt i Canet. Després s’aprovarà una modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament i després el pla de mesures antifrau segons el model redactat per la Diputació de Barcelona. Tot seguit es farà el nomenament dels membres del Consell d’Administració de GUSAM, alguns a proposta del govern, altres de l’oposició, i altres, representants de la ciutadania, escollits amb el Procés Participatiu que es va fer fa unes setmanes. El punt setè és la derogació de l’ordenança fiscal que regula la taxa de subministrament d’aigua potable i clavegueram per aprovar-ne una altra, reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries aplicables a la prestació del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram d’Arenys de Munt. Per acabar la part resolutiva hi ha una nova modificació de crèdit, la dotzena que es fa aquest any 2023. L’alcalde, Josep Sánchez Camps, ha explicat els punts de la part dispositiva

I a més d’aquesta part resolutiva i la part de control habitual, també hi haurà precs i preguntes de l’oposició. El grup JuntsxAdM preguntarà sobre el desfibril·lador de l’Escola Sant Martí, sobre la dotació del CAP i sobre el desviament del clavegueram. També farà un prec sobre els terminis de tramitació de llicències d’obra major que no va quedar clar al Ple d’Octubre.

Per part del PSC es farà un prec per realitzar una actuació urgent a l’edifici de la Cooperativa, a causa de l’Estat en què es troba la façana. També preguntaran  sobre les instàncies rebudes en la relació amb la pujada de preus de l’Escola Bressol municipal a partir d’1 de gener, sobre l’existència i regulació de l’habitatge turístic existent a Arenys de Munt i sobre les mesures previstes per protegir les famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat i les baixes temperatures i l’elevat preu dels subministraments bàsics