Aquest vespre hi ha Ple a l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Aquest vespre hi ha Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. És el Ple ordinari de febrer i hi ha 24 punts a l’ordre del dia, però a la part dispositiva, la de l’inici, la que té més contingut sols en té 7 si comptem l’aprovació de l’acta del Ple anterior. Al ser ordinari hi ha precs i preguntes de l’oposició. I analitzant el Ple, veiem que la majoria de punts de la part dispositiva tenen a veure amb subvencions, amb les bases que regulen diferents subvencions, tant el Pla Estratègic de subvencions 2020-2023 per a l’any 2022, com bases més específiques relacionades amb el comerç i la restauració, l’ocupació i el foment de la contractació de persones desocupades, i el concurs d’emprenedoria d’aquest any 2022. Al Ple també hi ha un canvi al Consell d’Administració de GUSAM, ja que se substituirà una consellera que ho deixa per motius personals. Al mig del Ple hi ha la part de control habitual, i després començaran els precs i preguntes de l’oposició, molt variats.

L’alcalde d’Arenys de Munt, Josep Sánchez i Camps, ha comentat els punts de l’ordre del dia d’aquest ple, que encara serà telemàtic, però amb la ferma voluntat que sigui l’últim i el de març ara ja si que es pugui fer presencial.