Aquest vespre es porten a Ple les ordenances fiscals per al 2023

Aquest vespre hi ha Ple a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, amb pocs punts a l’ordre del dia, i sobretot de caire econòmic i bastant de tràmit. Tot i això, és un Ple important, el Ple d’Ordenances. És un dels punts de la part dispositiva. Primer s’haurà aprovat el tancament de l’exercici econòmic del 2021. I hi ha un punt que entra per urgència, per renovar el sistema de control de presència dels treballadors municipals.

L’alcalde d’Arenys de Munt, Josep Sánchez i Camps, ha explicat que abans de fer el pressupost nou cal portar a ple el compte general de l’any anterior, i així es farà aquest vespre. Referent a les ordenances fiscals, ha explicat que es fan petites modificacions de caràcter tècnic i jurídic en impostos i taxes. La que té més impacte és una modificació de l’ICIO, l’Impost de Construccions i Obres. L’any que ve es preveu que hi hagi diverses zones del poble on s’hi edifiqui i es construeixi habitatge nou, i es passarà de cobrar el 2’5% al 3’5% d’impost ICIO en les promocions d’habitatges nous, així l’Ajuntament podrà augmentar els seus ingressos per obres noves.

La taxa que es recupera és la que paguen els paradistes del mercat del dilluns, que se’ls va deixar de cobrar durant la pandèmia i encara no se’ls havia tornat a aplicar.

Un punt a partde les ordenances fiscals, però que hi té relació, és que per urgència al Ple s’hi aprovarà la derogació de l’ordenança fiscal 15, per tant l’Ajuntament deixarà de cobrar el SAD (Servei d’Asistència Domiciliària) a la gent gran. Es proposa la derogació del preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària per raons socials, ja que afecta a col·lectius vulnerables i gent gran. I per tant es prestarà el servei sense cobrar.

Al Ple també es llegirà una declaració institucional que obrirà el Ple, en defensa de les dones iranianes. La llegirà Tònia Vila Paituví, com a portaveu d’ERC