Aquest setembre es preveu donar per finalitzades les actuacions d’urbanització del tram central de la riera

El 9 d’agost els acabats principals de les obres es van donar per finalitzats i ara al setembre està prevista una reunió amb l’empresa constructora i els tècnics per repassar els elements que s’han de millorar.

Per ser recepcionada ha d’haver l’informe tècnic municipal i l’informe tècnic del director de l’obra, un arquitecte extern a l’Ajuntament, en que certifiqui que l’obra ha estat executada d’acord amb les transcripcions del contracte.

L’alcalde i regidor d’Urbanisme d’Arenys de Munt, Joan Rabasseda es mostra satisfet per la resposta del veïnat a com està quedant la riera.

Pel que fa a l’enjardinament dels escocells, està previst que estigui enllestit a mitjans de setembre.