Aquest mes de gener de 2022 l’atur ha pujat per primera vegada en els darrers onze mesos

Aquest primer mes del 2022 hi ha 372 persones aturades registrades a l’Oficina de Treball de Catalunya, dotze persones més que el mes passat. D’aquesta manera, es trenca lleugerament la línia descendent que veiem al llarg de l’any passat. Recordem que el nombre de persones en situació d’atur no havia pujat des del febrer de 2021, fa onze mesos. Tot i l’augment del nombre de persones aturades, la xifra encara es troba per sota de les dades dels mesos anteriors a l’octubre de 2021.

La veritat és que als mesos de gener a Arenys de Munt no hi ha una tendència definida en el comportament de l’atur; alguns anys augmenta, com enguany, i altres disminueix. Malgrat aquest repunt respecte al desembre, si comparem la xifra de persones aturades els mesos de gener d’anys anteriors, aquest és el gener amb el nombre més baix dels darrers tretze anys. En comparació amb el gener de 2021, veiem que hi ha 139 persones menys en situació d’atur.

Això pel que fa al nostre poble, però amb les dades hem vist que l’atur també ha pujat a la resta d’àmbits del nostre entorn; tot i això ens trobem davant la xifra d’aturats més baixa registrada a Catalunya en un mes de gener des de l’any 2008 i la pujada intermensual més moderada dels darrers cinc anys. Les dades ens indiquen que la diferència interanual a la demarcació de Barcelona és del -27,2% i a Catalunya del -26,8%. Veiem el mateix a la comarca, on la variació mensual és a l’alta i la variació anual és a la baixa. Per municipis, al Maresme aquest gener l’atur ha pujat a dinou dels trenta municipis, s’ha mantingut en un i ha baixat a nou. A tots els municipis ha baixat respecte al gener de 2021.

En resum, el volum de l’atur en general ha augmentat respecte al desembre del 2021, però la tendència segueix sent positiva, ja que la xifra de persones aturades és menor que la de fa un any.Ho ha explicat als informatius de Ràdio Arenys de Munt la técnica d’Ocupació de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, Mercè Vives