Aquest febrer ha pujat l’atur, amb 8 persones més que al gener

Aquest mes de febrer finalitza amb un augment del nombre de persones aturades inscrites al SOC: n’hi ha 8 més que al gener. Així, la xifra de persones aturades és pràcticament la mateixa que al final de l’any 2022. La taxa d’atur aquest mes és del 8,12%. Respecte el febrer del 2022 l’atur també és més elevat (4 persones més). Cal tenir en compte que la dada del febrer passat va ser la més baixa de la sèrie anual. Cal veure que l’atur d’aquest febrer és el segon més baix des del 2014 i un 47% inferior.

Entrant al detall d’aquestes 376 persones aturades que hi ha ara mateix, veiem que el 54,78% són dones i el 45,22% homes; respecte al gener ha baixat el nombre de dones aturades i ha pujat lleugerament el d’homes. El 64,89% són majors de 45 anys. Comparant amb el gener, ha pujat entre els majors de 45 anys i ha baixat entre els menors de 25 i els que tenen entre 25 i 45 anys. Per durada de la demanda, un 55,58% fa menys de 12 mesos que està en situació d’atur.

L’evolució anual de les xifres d’atur és pràcticament la mateixa del darrer desembre; ha augmentat respecte al gener i el febrer del 2022. Respecte del mes de març, que va acumular el nombre més elevat dels darrers 12 mesos, hi ha 10 persones menys a l’atur, i respecte del juliol, la xifra més baixa: n’hi ha 24 més. Malgrat aquesta aparent manca de tendència, cal indicar que els febrers al municipi l’atur acostuma a pujar.

A la resta d’àmbits del nostre entorn la xifra de persones aturades ha baixat respecte al mes passat i el gener de 2022. Acostumem a veure molts mesos que l’atur a Arenys de Munt té un funcionament diferent del dels altres àmbits de l’entorn.

Si. L’atur registrat a les Oficines de Treball a Catalunya és la xifra més baixa des de febrer de 2008; aquest mes acostuma a veure un descens. Territorialment, l’atur només augmenta a Barcelona. Les altres tres demarcacions registren davallada, la més forta a Lleida. Interanualment, l’atur a Catalunya disminueix un 5,5% i es manté el ritme de descens. En xifres absolutes, són 20.372 persones aturades menys que al febrer de 2022.

Pel que fa al Maresme, hi ha 21.851 persones registrades com a aturades; són 109 menys que el mes passat i 1.613 menys que fa un any. Dels 30 municipis de la comarca, comparant amb el mes anterior, baixa a 17, puja a 12 i es manté en 1. La taxa d’atur comarcal és del 10,22%; per municipis segueix mostrant una bretxa important entre la més baixa (Alella, 5,03%) i la més alta (Pineda de Mar,14,90%).

La taxa d’atur d’aquest febrer a Arenys de Munt, com havíem dit, és del 8,12%, per tant, inferior a la del Maresme (10,22%), la de la demarcació de Barcelona (9,42%) i la mitjana de Catalunya (9,61%). Tot i la pujada de les persones aturades, la taxa d’atur del municipi ha baixat unes dècimes respecte al gener.

I com cada mes, valorem aquestes dades amb la técnica d’Ocupació de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, Mercè Vives Ballano