Aquest dijous hi haurà consell de medi ambient

Un dels punts és la recollida selectiva, un tema que ha generat força controvèrsia darrerament als plens municipals i al carrer. Jordi Maimí, regidor de Medi Ambient, explica que la problemàtica del reciclatge és una qüestió que es resoldrà entre tots els veïns.

En l’ordre del dia també es parlarà de la poda de l’arbrat i hi haurà com sempre un torn de precs i preguntes.

El consell és obert a tothom i serà dijous a les 7 de la tarda a la sala municipal.