Aquest cap de setmana s’inaugura una exposició a la d’Exposicions Mercè Paluzié sobre la Vida de l’Aigua

A partir d’aquest cap de setmana es pot vistar una exposició a la Sala Municipal anomenada “La vida de l’aigua”. És de la Diputació de Barcelona i descriu l’amenaça del canvi climàtic sobre els recursos hídrics i les accions necessàries per dur a terme una gestió sostenible de l’aigua.

La vida de l’aigua mostra la importància de l’aigua per al manteniment dels ecosistemes fluvials i com a font per als diferents usos com l’agricultura, el consum domèstic i la indústria, entre d’altres i com fer front a l’amenaça del canvi climàtic sobre els recursos hídrics. Ho explica una de les tècniques de Medi Ambient de l’Ajuntament, Núria Viu

Es proposen eines per valorar l’aigua com a recurs escàs, entendre el cicle integral de l’aigua i adquirir hàbits responsables per a un bon ús i per a l’estalvi de l’aigua.

A Arenys de Munt la situación de sequera també és important, com a la resta del país. Els boscos són secs i hi ha risc d’incendi, i encara que hagi polgut i plogui, la sequera persisitirà, mai sobrarà aigua, i segons Núria Viu, arribarà el dia que no sortirà aigua de les aixetes perquè no n’hi haurà.

L’exposició La vida de l’aigua consta de diversos plafons de metacrilat impresos a dues cares. En una de les cares es descriu el contingut “L’aigua a la natura” i a l’altre “L’aigua a la ciutat”. Els plafons van acompanyats de diverses propostes interactives que, a través d’activitats senzilles, engresquen els visitants a interaccionar amb l’exposició.